Nepieciešamie dokumenti netieša bonusa saņemšanai

AR STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBU SAISTĪTO IEŅĒMUMU SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

1) Parakstīts sadarbības un pakalpojumu sniegšanas līgums ar TIENS – vai nu kā fiziska persona, vai kā juridiska persona.  Veidlapas jāaizpilda, jāparaksta un jānosūta par e-pastu uz info@tiens.lv. Dokumentu oriģināli jānosūta pa pastu uz SIA „Korporacija Tjanši“.

2) Fiziskajām personām  - ir vēlams individuālās uzņēmējdarbības sertifikāts ar NACE kodu 47.99 „pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem“ vai juridiskajām personām – uzņēmuma reģistrācijas sertifikāts.

3) Personu apliecinoša dokumenta kopija.

4) Bonuss tiek pārskaitīts uz izplatītāja izrakstītajā rēķinā norādīto bankas kontu. Rēķins jāizraksta uzņēmumam SIA „Korporācija Tjaņši“.

Mēs arī atgādinām, ka gadījumā, ja izplatītājs produktu pārdod tālāk citiem, ieteicams reģistrēties kā atbilstošam pašnodarbinātājam.

 

Visi dokumenti jānosūt uz info@tiens.lv.

Papildus informācijas nepieciešamības gadījumā lūdzam rakstīt vai zvanīt.

Līgumi: