TIENS dzēsto Konsultantu atjaunošanas programma

Īpaši nosacījumi 27.06.2018 -26.09.2018 

Atbilstība: visi Konsultanti, kuru darbība tika pārtraukta sakarā ar Atjaunošanas politiku TIENS Eiropas reģionā

Periods: no 27.06.2018. - 26.09.2018. (3 mēneši)

Atjaunošanas kārtība:

Pēc atjaunošanās tiek noteikts 3 mēnešus ilgs novērtēšanas periods. Novērtēšanas perioda laikā Konsultantam ir jāizpilda sekojoši kritēriji, citādi atjaunošanās tiks uzskatīta par neveiksmīgu:

•Konsultantam, kurš sasniedzis 6* pakāpi un zemāk, vienā mēnesī jāiegādājas produkti par vismaz 50PV;
•Konsultantam, kurš sasniedzis 7* pakāpi, vienā mēnesī jāiegādājas produkti par vismaz 100PV;
•Konsultantam, kurš sasniedzis 8* pakāpi un augstāk, jāiegādājas Platīna komplekts (vai 400BV JP+2 jaunie konsultanti x400BV JP);
 

Tīkla atjaunošana pēc veiksmīgas atjaunošanās:

Periods: pirms 27.07.2016.

•Konsultantiem, kuri sasniedza 7* pakāpi un augstāk saskaņā ar iepriekšējo KP: tiek atjaunota sākotnējā tīkla pozīcija (ņemot vērā uzkrāto sākotnējā tīkla pārdošanas apjomu, lai noteiktu jaunu pakāpi jaunajā KP);
•Konsultantiem, kuri sasniedza 6* pakāpi un zemāk saskaņā ar iepriekšējo KP: tiek atjaunota pakāpe (ņemot vērā uzkrāto sākotnējā tīkla pārdošanas apjomu, lai noteiktu jaunu pakāpi jaunajā KP), katra individuāli uzkrātā pārdošanas apjoma atjaunošana, saglabājot sākotnējās augstākstāvošo attiecības (tiek saspiests uz augšu līdz 1.aktīvajam tiešajam augstākstāvošajam).

Periods: pēc 27.07.2016.

Konsultantiem (visu pakāpju): tiek atjaunots sākotnējais vārds un sākotnējā tīklas struktūra ar visu APPV un ATNPV.

 

 

 

Šī reaktivizācijas programma ir paredzēta bijušajiem Konsultantiem visos reģionos/valstu filiālēs, kuri dažādu iemeslu dēļ ir pārtraukuši sadarbību ar TIENS, bet tagad meklē iespēju atkal pievienoties TIENS tīkla

Atbilstība:    

  1. Bijušais TIENS Konsultants izrāda spēcīgu vēlēšanos atkal pievienoties TIENS un ir iesniedzis TIENS Konsultanta atjaunošanās iesniegumu;
  2. Tiks veikta saskaņošana ar tuvāko 1.līmeņa aktīvo augstākstāvošo līderi un arī aktīvo zemākstāvošo (attiecas uz 7-zvaigžņu pakāpi un augstāk);
  3. Pēc atjaunošanās Konsultantam ir jāpakļaujas vietējam TIENS Biznesa kodeksam un viņš/viņa nedrīkst pārkāpt nevienu TIENS Biznesa kodeksa noteikumu;
  4. Pēc atjaunošanas tiks noteikts 3 mēnešu ilgs novērtēšanas periods:
  • Konsultantiem, kuri sasnieguši Bronzas Lauvas pakāpi un augstāk, saskaņā ar iepriekšējo KP, būs vienreiz jāiegādājas Platīna komplekts un jāsponsorē 2 jauni Konsultanti, kuri būs iegādājušies vismaz Platīna komplektu;
  • Konsultantiem, kuri sasnieguši 7-zvaigžņu un 8-zvaigžņu pakāpi, saskaņā ar iepriekšējo KP, būs vienreiz jāiegādājas Platīna komplekts;
  • Konsultantiem, kuri sasnieguši 7-zvaigžņu pakāpi un zemāk, saskaņā ar iepriekšējo KP, būs vienreiz jāiegādājas vismaz Sudraba komplekts;

Konsultantiem, kuri sasnieguši Bronzas Lauvas pakāpi un augstāk, saskaņā ar iepriekšējo KP, novērtēšanas periodā būs jāsasniedz sekojošais:

  • Jāattīsta jauns tiešais tīkls ar ne mazāk kā 30 jauniem Konsultantiem šajā tīklā, kur katrs ir iegādājies Platīna komplektu;
  • Novērtēšanas periodā tiks izmaksāti tikai 50% no bonusiem, otri 50% tiks izmaksāti, sekmīgi izpildot novērtēšanas perioda prasības; ja Konsultants neizpildīs prasības novērtēšanas perioda laikā, bonuss tiks ieturēts. Pēc novērtēšanas perioda beigām bonusi tiks izmaksāti saskaņā ar pārdošanas rezultātiem;

Konsultanti, kuri sekmīgi izpildīs kritērijus: a), b), c) & d), varēs saglabāt savu TIENS Konsultanta ID, pretējā gadījumā atjaunošanās tiks uzskatīta par neveiksmīgu.