"Home Party" programma

1) Programmas noteikumi

 1. Kvalifikācijas periods: no 27.06.2017. katrus trīs mēnešus.
 2. Noteikumi
  1. Konsultanti, kuri ir reģistrējušies TIENS Eiropas reģionā un ir pieteikušies šai sacensību programmai
  2. Piekrīt šiem noteikumiem:

- Pievienojas „Eiropas reģiona Mājas ballīšu programmas grupai“ un regulāri publicē mājas ballīšu fotogrāfijas vai video sižetus;

- Organizē vismaz 4 mājas ballītes mēnesī ar vismaz 5 dalībniekiem katrā un dalībnieki katrā ballītē nevar būt vieni un tie paši;

- Kvalifikācijas periodā 8-zvaigžņu un zemākas pakāpes Konsultantiem ir jāsasniedz PPV prasības saskaņā ar KP; Goda pakāpes Konsultantiem ir jāsasniedz Bronzas Lauvas līmeņa PPV un TNPV prasības. 

- Vairāk informācijas meklēt „Mājas ballīšu programmas noteikumos“.

2) Nosakot uzvarētājus tiks ņemts vērā

 1. Kopējā pārdošana, kas iegūta no tieši sponsorētajiem vai ievietotajiem jaunajiem Konsultantiem (25%);
 2. Tieši sponsorēto vai ievietoto jauno Konsultantu kopējais skaits (25%)
 3. Kopējais ballīšu skaits (20%)
 4. Kopējais dalībnieku skaits ballītēs (20%)
 5. Mājas ballīšu kvalitāte: jaunas prasmes, radošums un rezultāti (10%)

Piezīme: vienādu rezultātu gadījumā tiks ņemta vērā arī kandidātu TNPV.

3) Reģiona balvas

 1. Viena 2.godalga 3 mēnešu periodā – 1 viedtālrunis (400 USD vērtībā) un atzinība valsts BBS.
 2. Viena 1.godalga 3 mēnešu periodā – 1 planšetdators (800 USD vērtībā), atzinība valsts BBS un iespēja gūt atzinību un dalīties pieredzē reģionālajā sanāksmē.
 3. Saņemot 1.godalgu divas reizes pēc kārtas, ielūgums uz Eiropas reģiona sanāksmi 2018.gadā un atzinība uz skatuves. Lidojuma izdevumus turp un atpakaļ uz sanāksmi (500 USD vērtībā) segs TIENS.

4) Reģionālā komiteja

- Reģiona prezidents

- Reģiona izglītības un apmācības PIC

- Nozaru vadītāji

- Augsta līmeņa Konsultantu līderi.

5) Pieteikšanās kārtība

Konsultanti nosūta iesniegumus saviem birojiem un saņem Dalības numuru (piem., UK0001).  Tas tiks noskanēts un pievienots „Eiropas reģiona Mājas ballīšu programmas grupai“.

 

TIENS Eiropas Izglītības & Apmācības nodaļa patur tiesības izskaidrot visus noteikumus.